กิจกรรม อบต.

 

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

     นายจง ทาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายปิ่น จันทร์แจ้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ริมถนนหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

Visitors: 2,522