กิจกรรม อบต.

  • 1246534.jpg
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายจง ทาทอง นายก อบต. จัดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเปือย ในวันที่ 30 เม...

 • ภาพนายกต้านทุจริต.jpg
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายจง ทาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำคณะผู้บริหาร ประธานสภา ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ประกาศเจตจำนงสุจริต โปร่งใส ตรว...

 • DSC_0348 n.jpg
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ประธานสภา ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก...

 • 354855.jpg
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563นายจง ทาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายปิ่น จันทร์แจ้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกิจกรรมปลูกต้้นไม...

 • 59849.jpg
  วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองกันทรารม...

 • S__12369958.jpg
  วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ปลูกป่าหมู่ที่ 1-7 และโครงการปลูกต้นไม้ริมทางเข้าบ้านหัวนาหมู่ที่ 2 โดย นายจง ทาทอง ...

 • S__22192144.jpg
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความรู้กับแกนนำสุขภาพภาคประชาชน...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 17,390