แผนจัดหาพัสดุ

แผนจัดหาพัสดุ
และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2555                                                                                                  DOWLOAD

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2555                                                                     DOWLOAD

Visitors: 17,391