ข่าวนำทีมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายจง ทาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำคณะผู้บริหาร ประธานสภา ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ประกาศเจตจำนงสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 17,390