ประชาคมผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
เวลา 09.30 น. ประชาคมตำบลหนองแก้ว
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประจำตำบลหนองแก้ว ซึ่งนำโดย นางหอมไกล พละศักดิ์ ปลัดอำเภอกันทรารมย์ ปลัดประจำตำบลหนองแก้ว นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยทีมงานฯ ได้ประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตาม มติ ครม. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 23,091