ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบ 2566

 ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=278422

Visitors: 37,033