แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว/งานนุ่งผ้าไทย ปูสาด ตักบาตร ทำบุญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

==> https://www.facebook.com/100080264304049/videos/563574165845050/

Visitors: 47,537