อัญเชิญโคมประทีปพระราชทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 33,769