อัญเชิญโคมประทีปพระราชทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 47,344