อัญเชิญโคมประทีปพระราชทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 40,771