31 มี.ค. 2565 >>> ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วันพฤหัสบดีที่ 31 มมีนาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงภายในตำบลหนองแก้ว ช่วงวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหาย จำนวน 23 ครัวเรือน
ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 46,173