ประกาศรับโอน(ย้าย)

 16 มิ.ย. 2565 ==> ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  รายละเอียดคลิ๊ก ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=264100

 

Visitors: 47,346