ช่องทางติดต่อ อบต.หนองแก้ว

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
  หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
  โทรศัพท์ : สำนักปลัด 045-826168   
  กองคลัง 045-826167
  โทรสาร : 045-826168
  เว็บไซต์ : www.nongkeaw.go.th
  E-mail  : nongkeaw63@gmail.com 
  Facebook : อบต.หนองแก้ว กันทรารมย์ 
 

Visitors: 47,540