ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


แบบฟอร์มร้องเรียน - ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
Visitors: 47,347