28 พ.ย. 2565 >>> รณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบต./ส.อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ออกรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยในวันนี้ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้ออกรณรงค์เชิญชวนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านเปือย หมู่ 4 และ หมู่ 6  

 

Visitors: 47,539