ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต

นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำทีมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด  ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

Visitors: 11,482