11 ม.ค. 2565 >>> ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะรอบหนองท่าวังวัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ออกตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะรอบหนองท่าวังวัว ด้วยตัวเอง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนตำบลหนองแก้ว เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

Visitors: 48,847