13 ม.ค. 2565 >>> ร่วมพิธีสวดถอดที่ธรณีสงฆ์

นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมพิธีสวดถอดที่ธรณีสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Visitors: 47,540