13 ม.ค. 2565 >>> สำรวจและปักหมุดแนวกั้นเขตที่สาธารณะประโยชน์บ้านเปือย

นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว, นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว, ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำรวจและปักหมุดแนวกั้นเขตที่สาธารณะประโยชน์ บ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. 
##อบต.หนองแก้ว ผนึกกำลัง ร่วมใจ เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ของเรา##
Visitors: 47,539