20 ม.ค. 2565 >>> ร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ

นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว, นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมประชาคม และทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" สภ.กันทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ตำรวจภูธรภาค ๓ ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย ร่วมกับ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา สำนักงานชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านเปือย หมู่ ๔ และหมู่ ๖

Visitors: 47,536