26 ม.ค. 2565 >>> ศึกษาดูงานระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลอาจสามารถ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วย นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานในโครงการ "ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สะอาด สามารถดื่มได้" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามกรมอนามัยต่อไป
Visitors: 47,344