ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและลิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ติดต่อสอบถามชำระภาษีได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 045-826167

"ท้องถิ่นจะก้าวไกล จงร่วมใจชำระภาษี"===> https://www.facebook.com/photo?fbid=258093773179135&set=a.241806928141153

Visitors: 47,540