กีฬาต้านยาเสพติด 2565

ประกาศ ศูนย์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
การแข็งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 "หนองแก้วเกมส์ ครั้งที่ 3"
เริ่มแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
☎️ สำนักปลัด อบต.หนองแก้ว 045-826168
☎️ นายอนันต์ ประเสริฐศรี (พี่ใหญ่) โทร 088-7244695
Visitors: 47,540