การกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ประกาศประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ สามารถกู้ยืมเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยไม่เสียดอกเบี้ย สามารถยื่นความประสงค์และเอกสารประกอบได้ที่ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

Visitors: 47,539