การขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประกาศประชาสัมพันธ์ "กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว"
ขอเชิญชวนภาคีเครือข่าย ที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
✔️✔️สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ ที่ทำการกองทุนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

Visitors: 47,539