25 ก.พ.65 >>> มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เมื่อเวลา 09.30 น. นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้เดินทางออกมาเยี่ยมติดตามคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาส และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ภายในตำบลหนองแก้ว โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนันตำบลหนองแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก คณะอสม. ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
Visitors: 44,263