10 มี.ค. 65 >>> ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองแก้วที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐ โดยมี นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานกรรมการ ซึ่งในวันนี้ นายสุวัฒน์ ครองเมือง ท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ได้ร่วมพิจารณาด้วย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,537