10 มี.ค. 2565 >>> ประชุมเตรียมงาน คลองสวย น้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดการประชุมเตรียมงาน โครงการ "คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2565" โดยมีคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน ในการนี้ ท่านพระครูวรรัตนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานดังกล่าวด้วย เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เมื่อเวลา 13.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

Visitors: 47,536