14 มี.ค.2565 >>> มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และกำนันตำบลหนองแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) ภายในตำบลหนองแก้ว
"เมื่อชุมชนมีภัย อบต.หนองแก้วร่วมใจ ช่วยเหลือ"  
Visitors: 47,539