14 มี.ค.2565 >>> กิจกรรมเคารพธงชาติ“ศรีสะเกษน้อมใจภักดิ์ รักษ์สถาบัน”

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๕ ด้านการป้องกันสถาบันหลักของชาติ “ศรีสะเกษน้อมใจภักดิ์ รักษ์สถาบัน”
Visitors: 47,344