23 มี.ค.2565 >> ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาฯ นายสมัย จันทิชัย รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยทีมช่าง กองช่าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ลงพื้นที่ขยายไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเดินสายไฟเพิ่มเติมและปรับปรุงต่อเติมท่อประปา ภายในตำบลหนองแก้ว โดยเริ่มจากพื้นที่ บ้านหัวนา หมู่ที่ 2 เป็นพื้นที่แรก
Visitors: 46,173