11 เม.ย.2565 >>> ม.ราชภัฏศรีสะเกษจัดโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคี

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงศ์ สงผัด หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุม โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมีตัวแทนชุมชนภายในตำบลหนองแก้วเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,539