11 เม.ย.2565 >>> ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดเตรียมสถานที่ จุดคัดกรองบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2565 ภายในตำบลหนองแก้ว ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ บ้านเปือย บ้านหนองแก้ว บ้านกอก และบ้านหัวนา
#ง่วงเมาไม่ขับไม่รับไม่โทร
"สุขสันต์วันปีใหม่ไทย เดินทางปลอดภัย สุขใจทุกครอบครัว"
Visitors: 47,344