ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง *คลิ๊ก

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มี.ค.2565 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=262397

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ก.พ.2565 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260288

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ม.ค.2565 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260292 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ธ.ค.2564 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260290

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ย.2564 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260291

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ต.ค.2564 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260289

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=262396

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260545

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=261739

 

 

Visitors: 20,144