18 เม.ย. 2565 >>>แข่งกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกอกหัวนา
"หนองแก้วเกมส์ ครั้งที่ 3"
Visitors: 47,536