22 เม.ย.65 >>> ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 18-22 เม.ย.65

วันที่ 22 เมษายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดยนายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกอกหัวนา
ประมวลภาพการแข่งขัน 5 วันที่ผ่านมา (18-22 เมษายน 2565)
 
Visitors: 48,851