26 เม.ย. 65 >>> อบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้กล่าวรายงาน การจัดอบรม โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูลประสิทธิภาพการทำงาน ของผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลหละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปี 2565 วันที่ 26-30 เมษายน 2565
โดยได้รับเกียรติจาก นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 28,548