26 เม.ย. 65 >>> อบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดด้านการรักษาระเบียบวินัย โดยนายสนิท  แสวงผล นายก อบต.หนองแก้วได้เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาล ในโครงการสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ของผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปี 2565 วันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,536