10 พ.ค. 65 >>> ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เมื่อเวลา 13.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองแก้ว ด้านสาธารณภัย กรณีเกิดวาตภัยซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ไม่ใช่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ซ่อมแซมเต็นท์) จำนวน 6 หลัง โดยมี นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานกรรมการ ซึ่งในวันนี้ นายสุวัฒน์ ครองเมือง ท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ ได้ร่วมพิจารณาด้วย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,538