12 พ.ค. 2565 >>>ประชุมการบริหารจัดการการใช้น้ำ บ้านเปือย

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
เมื่อเวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดยนายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน และประชุมประชาคม กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ บ้านเปือยหมู่ 4,6
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย
Visitors: 44,261