20 พ.ค.65 ==> ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พิจารณากลั่นกรอง อนุมัติ และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรที่เสนอโครงการต่อไป
Visitors: 28,548