25 พ.ค.2565 >>> แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ร.ร.บ้านเปือย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เมื่อเวลา 09.30 น.
องค์การ​บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกอบต.หนองแก้ว คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ทีมช่างและเจ้าหน้าที่อบต. พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านเปือย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตก และน้ำระบายไม่ได้ ภายในโรงเรียนบ้านเปือย
Visitors: 48,846