7 มิ.ย.2565 >>> ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ กู้ชีพ กู้ภัย ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉินเบื้องต้น" โดยมี นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกวิธี สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามความรู้ความสามารถของตน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,539