10 มี.ค.2564 >>> จัดกิจกรรม Big Cleanning Day

 10 มีนาคม 2564  ==> องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายจง ทาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประกอบด้วยประธานสภาและ ส.อบต.ทุกท่าน นำทีมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleanning Day ประจำปี พ.ศ.2564  ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ณ บริเวณถนนโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว   

Visitors: 46,173