16 มิ.ย. 2565 >> ซ่อมแซมถนนและร่องระบายน้ำ หมู่ 1 หมู่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
ทีมช่าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน และปิดร่องระบายน้ำตามถนนภายในหมู่บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนของเรา และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยทีมช่าง กองช่างอบต.หนองแก้ว ร่วมกันซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาระบบการจ่ายน้ำประปา บ้านหนองแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วต้องขออภัยผู้ใช้น้ำประปาทุกท่านด้วยค่ะ
Visitors: 47,540