1ุ6 มิ.ย.2565 >> พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดพิธีวันไหว้ครูเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ปีการศึกษา 2565 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ได้จัดพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม และในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ได้จัดพิธีไหว้ครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
"ศิษย์ได้ดี เพราะมีครูเป็นผู้ให้
ศิษย์สงสัย ครูให้คำปรึกษา
ศิษย์ไม่รู้ ครูให้วิทยา
ศิษย์นั้นหนา ได้ดีเพราะมีครู" ❤️
Visitors: 46,173