21มิ.ย.2565 >>> ตรวจประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นเจ้าภาพรับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) โดยมี อบต.หนองแวง อบต.ละทาย เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
Visitors: 44,259