27 มิ.ย. 2565 >>> นุ่งผ้าไทย ปูสาด ตักบาตร ทำบุญ (บ้านกอก)

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
เมื่อเวลา 06.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแก้ว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลหนองแก้ว ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในโครงการนุ่งผ้าไทย ปูสาด ตักบาตรทำบุญ วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ ถนนกลางบ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Visitors: 28,554