27 มิ.ย. 2565 >>> นุ่งผ้าไทย ปูสาด ตักบาตร ทำบุญ (บ้านกอก)

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
เมื่อเวลา 06.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแก้ว ร่วมกับ ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และฝ่ายปกครองตำบลหนองแก้ว ทำกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ปูสาด ตักบาตร ทำบุญ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  บำรุงพระพุทธศาสนา และให้พนักงานได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและดำเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา ณ วัดบ้านหัวนา
Visitors: 47,540