5 ก.ค.2565 >>> ประชุมคณะกรรมการ สปสช.

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ครั้งที่ 3/2565
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการ ต่อไป
Visitors: 47,344