7 ก.ค. 65 >>> ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น.
ประชุมประชาคมท้องถิ่น
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
Visitors: 28,551