12 ก.ค.2565 >>> นุ่งผ้าไทย ปูสาด ตักบาตร ทำบุญ (บ้านหัวนา)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
เมื่อเวลา 06.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  นำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ทำกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ปูสาด ตักบาตร ทำบุญ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  บำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและดำเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา ณ วัดบ้านหัวนา
 
Visitors: 47,539