12 ก.ค.2565 >>> ศพด.พาเด็กถวายเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
คุณครูและเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกันทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดจำปา บ้านหัวนา
ขอผลบุญนี้ส่งให้ทุกท่าน มีแต่ความเจริญ ร่ำรวย เงินทอง
สาธุบุญร่วมกันค่ะ
Visitors: 47,536