18 ก.ค. 2565 >>>ประชุมสภา อบต.หนองแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1/2565
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น.
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายทวี ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประธานในการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
---------------------
Visitors: 47,539