18 ก.ค. 2565 >>> ศพด. พาเด็กศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้เรื่อง วงจรชีวิตของผีเสิ้อ

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม พาเด็กๆ ที่น่ารัก ไปศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้เรื่อง "วงจรชีวิตของผีเสิ้อ" ณ บ้านแม่ประยูร บัวงาม หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบพระคุณ แม่ประยูร บัวงาม ที่ให้การต้อนรับเด็กๆ และคุณครูเป็นอย่างดีค่ะ
เด็กๆ มีความสุข คุณครูก็มีความสุขเช่นกันค่ะ
 
Visitors: 46,173